ข่าว

Honda Green Bin Design Contest

- โครงการความรับผิดชอบเพื่อสังคม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ออกแบบถังขยะ แบบ Eco Design

- เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท

เซ็นทรัล เวิลด์ (10 กันยายน 2552) – วันนี้ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “ฮอนด้า กรีนบิน ดีไซน์ คอนเทสต์ (Honda Green Bin Design Contest)” โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์การออกแบบถังขยะตามแนวคิด Eco Design ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะและวัสดุเหลือใช้ได้อย่างถูกต้อง

คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮอนด้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กิจกรรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้านช่าง กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต และกิจกรรมกีฬาระดับโลก สำหรับโครงการฮอนด้า กรีนบิน ดีไซน์ คอนเทสต์ นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ‘ฮอนด้า กรีนเวย์’ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อโลกที่ไร้ขยะ

”โครงการ “ฮอนด้า กรีนบิน ดีไซน์ คอนเทสต์” เป็นการประกวดผลงานการออกแบบถังขยะแนวคิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการคัดแยกขยะหลากหลายประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว เศษวัสดุอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการนำขยะแปรรูปเป็นสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามอย่างมีศิลปะ สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในที่อยู่อาศัยทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดและรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม


สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความสวยงาม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวด หรือรับรางวัลจากที่ใดมาก่อน โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจะต้องผลิต ผลงานจริง เพื่อนำมาจัดแสดงในรอบตัดสิน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในประเภทบุคคล หรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) อายุระหว่าง 15-35 ปี ไม่จำกัดเพศ และระดับการศึกษา โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 31 ตุลาคมนี้ และเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้เข้าร่วมเวิร์กชอปการออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมกับดีไซน์เนอร์ชื่อดัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกัญญา ทศวงศ์ชาย ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0-2726-9996 ต่อ 16
สามารถส่งผลงานได้ที่ www.hondagreenbindesigncontest.com


แหล่ง: http://www.honda.co.th