ข่าว

ฮอนด้าจัดแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า ประจำปี 2552

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2552 ให้แก่กลุ่มบริษัทฮอนด้า ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายวิทยา หล้าเดจา รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นายประกิจ ชุณหชา กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอุทัย เหลืองทอง ประธานสหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นายณรงค์วิทย์ เรี่ยวเดชะ ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 2 จากขวา) และนายธนิต โมทิวงศ์ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ (ที่ 1 จากขวา) บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซาท์อีสท์เอเชีย จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล

ซึ่งรางวัลนี้แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างที่จะสรรค์สร้างให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะก่อให้เกิดสันติสุข ในวงการแรงงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของสังคมและเศรษฐกิจของชาติต่อไป

แหล่ง: http://www.honda.co.th