บริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท สุวรรณภูมิ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 สำนักงานตั้งอยู่ 111 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-312-8888 แฟกซ์ 02-740-4740

ตลอดระยะเวลาที่ได้เปิดทำการ บริษัท สุวรรณภูมิ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบริการ และสรรหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ มีประสิทธิภาพ ความรู้ความชำนาญ ตลอดจนบุคลากรซึ่งได้ผ่านการอบรมที่ดี

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง ให้บริการ 25 ช่องซ่อม สามารถให้บริการได้มากกว่า 80 คันต่อวัน ศูนย์บริการซ่อมบำรุงของบริษัทฯ ให้บริการโดยทีมงานช่างซ่อมผู้ชำนาญ ผ่านประสบการณ์และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ภายในศูนย์บริการประกอบไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัย นอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน