บริการของเรา

ฮอนด้าสุวรรณภูมิให้บริการด้านรถยนต์ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ บริการเช็คระยะ บริการ Fast Tech บริการซ่อมรถยนต์ และ บริการซ่อมสีและตัวถัง


If you have problems viewing this area please check if you have a flash player installed on your computer. You can get the latest version of flash player here: http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
If the flash player is installed your browser might be not supporting the js scripts. Enable js in your browser settings.

บริการ

บริการตรวจสภาพรถยนต์

รถยนต์ที่มีอาการทูกรูปแบบ สามารถนำมาตรวจสภาพที่ศูนย์บริการได้ โดยช่างเทคนิคจะวิเคราะห์อาการซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย และแจ้งให้ท่านทราบ

อ่านต่อ
บริการเช็คระยะ

ฮอนด้าสุวรรณภูมิให้ความสำคัญกับการดูแลรักษารถยนต์และได้ให้บริการเช็คระยะ

อ่านต่อ
บริการ Super Fast Tech

ศูนย์บริการฮอนด้าสุวรรณภูมิมีระบบบริการเร่งด่วน "ซุปเปอร์ฟาสต์เทค" (Super Fast Tech) ซึ่งเป็นบริการเช็คระยะเร่งด่วนทุกๆ 10,000 กม. พร้อมบริการล้างรถเสร็จภายใน 30 60 และ 90 นาที

อ่านต่อ
บริการซ่อมรถยนต์

ทางศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ที่มีอาการทุกรูปแบบ ในเบื้องต้นช่างจะวิเคราะห์อาการ กำหนดเวลา และ นำไปซ่อม ซึ่งกระบวนการจะใช้เวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเสียหายของรถ หลังจากนั้นช่างจะซ่อมรถให้สมบูรณ์

อ่านต่อ
บริการซ่อมสีและตัวถัง

เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดความเสียหายภายนอก เช่น รอยขีดข่วน โครงสร้างรถเสียหาย หรือ ไฟส่องแตก ทางศูนย์บริการให้บริการซ่อมสีและตัวถัง โดยเราจะติดต่อบริษัทประกันภัย

อ่านต่อ
บริการรถรับ-ส่ง

ฮอนด้าสุวรรณภูมิจัดรถรับ-ส่ง บริการในเส้นทางไปเซ็นทรั้ลซิติ้บางนา วันเสาร์ สองช่วงเวลา

อ่านต่อ